Wymyślamy dzień szkolny na nowo

Wyobraź sobie szkołę, w której dzieci mogą decydować o tym, jaką wiedzę i umiejętności chcą zdobyć.

Rano przewidziane są zajęcia warsztatowe według harmonogramu, podczas których nauka odbywa się metodą projektową. Uczniowie mają również czas na samodzielną naukę, podczas której zgłębiają interesujące ich tematy w ramach własnych projektów badawczych. Ponadto mogą zapisać się na szereg innych zajęć popołudniowych odbywających się raz w tygodniu.

Kultura szacunku nadaje ton życiu w szkole. Dorośli w szkole pełnią rolę przewodników, którym zależy na tym, by każdy uczeń otrzymał odpowiednie dla niego spersonalizowane doświadczenie edukacyjne. Niezależnie od tego, czy uczniowie pracują samodzielnie, czy w grupach (czasami zróżnicowanych wiekowo), zadaniem naszych nauczycieli jest nadawanie ram zdobywanej wiedzy w sposób sprzyjający zrozumieniu i pozytywnemu rozwojowi.

Get in touch