Witamy

Słowo wstępne od Magdaleny Modrzewskiej, założycielki Atelier 21 Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Przyszłości.

Brak pewności w XXI wieku sprawia, że uczniowie potrzebują dziś czegoś więcej niż tylko świetnych wyników egzaminów; jeśli chodzi o umiejętności przyszłości, najbardziej cenione są te związane ze współpracą, samoregulacją czy kreatywnością – które, jak wierzymy, nasze podejście do nauki pomaga rozwijać. Krótko mówiąc, naszym celem jest stworzenie kompetentnych i samoświadomych ludzi posiadających wnikliwy wgląd w siebie i wiedzę, jak wykorzystać swoje talenty dla dobra własnego oraz otaczającego świata.

Niezależnie od konkretnego rodzaju aktywności oczekujemy, że nasze dzieci będą angażować się w naukę ze zrozumieniem. Kiedy uczniowie realizują własne projekty badawcze, kiedy budują swoją wiedzę finansową, czy też kiedy eksplorują świat przyrody w ramach naszej inicjatywy Hands On Fridays – naszym celem jest osiąganie głębokiego doświadczenia edukacyjnego. Idealnie byłoby, gdyby wynikało ono z poczucia sprawczości, która pozwala im być współtwórcami własnych doświadczeń edukacyjnych (co dobrze wróży rozwojowi wewnętrznej motywacji do nauki).

Nasza szkoła jest odpowiedzią na nacisk kładziony w edukacji powszechnej na metodykę i uczenie się na pamięć. Zamiast tego my stawiamy na wspieranie podmiotowości uczniów w procesie edukacji w nadziei, że pomoże to im zbudować więź z otaczającym światem i uzbroi ich w wiedzę niezbędną dla dobrego życia we współczesnym świecie. Jako szkoła obficie czerpiąca z pedagogiki Reggio Emilia z jej unikalnym podejściem do uczenia się staramy się kultywować wizerunek ucznia jako kompetentnego, ciekawego świata i zaangażowanego młodego człowieka, który jest w stanie budować swój własny sukces.

Get in touch