Szkolny biznes

Jesteśmy przekonani, że pomaganie naszym uczniom w rozwijaniu umiejętności zarządzania finansami, jak również ducha przedsiębiorczości ma wiele zalet.

Edukacja finansowa może pomóc im w przyszłości uniknąć znanych pułapek finansowych, uzbrajając ich w wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania pieniędzmi.

Z kolei duch przedsiębiorczości pomoże im „zaprzyjaźnić się” z kalkulacją ryzyka, jednocześnie zapewniając im zaradność i elastyczność wymaganą w dzisiejszym ciągle zmieniającym się świecie.

Nasza społeczność szkolna wspólnie prowadzi szkolne przedsiębiorstwo, w którym dzieci partycypują. Odpowiadają za projektowanie oferowanych produktów i usług, a także biorą udział w tworzeniu strony internetowej firmy i marketingu. Dochody generowane przez szkolny biznes są następnie przeznaczane na różne cele w drodze demokratycznego głosowania.

Starsi uczniowie są edukowani na temat budowania majątku oraz planowania strategicznego w kontekście pracy na własny rachunek i wchodzenia na rynek pracy. Chcemy również zwiększyć ich świadomość dynamiki działalności związanej z handlem kryptowalutami i giełdą. Jednym z naszych najważniejszych celów w odniesieniu do starszych uczniów jest podtrzymywanie ich chęci do nauki, więc aby zapobiec wyczerpaniu i zmęczeniu, priorytetowo traktujemy omawianie tematów, które są dla nich istotne. Wierzymy, że przekazywanie wiedzy finansowej wpisuje się w ten cel.

Get in touch