Szkoła podstawowa

Nasza szkoła podstawowa kształci uczniów w wieku od 6 do 15 lat.

Nasi uczniowie mają dużo czasu na zabawę i uczenie się tego, co ich interesuje, a oprócz tego codzienne zajęcia poświęcone rozwijaniu ich umiejętności czytania, pisania i liczenia. Plan lekcji przewiduje również zajęcia wychowania fizycznego, pływanie, muzykę, sztukę i rzeźbę oraz dodatkowy czas na samodzielną naukę i refleksję.

Poza zorganizowanymi zajęciami uczniowie Atelier korzystają z zasobów szkoły, tworząc i realizując projekty w ramach szkolnego programu Big Studies. W programie Big Studies uczniowie pracują nad szeregiem interdyscyplinarnych projektów ponad podziałami wiekowymi i przedmiotowymi.

W miarę rozwoju i stawiania kolejnych kroków na ścieżce edukacji dzieci będą zachęcane do przejmowania odpowiedzialności za swoją naukę i stawiania sobie coraz większych wyzwań. Chodzi o to, by uczniowie czerpali przyjemność, ucząc się o tym, co ich autentycznie interesuje (obok przedmiotów, które nie zawsze są dla nich równie atrakcyjne).

Projekty Big Studies są stałym elementem każdego roku szkolnego, a ponadto uczniowie mają również możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju warsztatach z mistrzami różnych dziedzin, między innymi sztuki, designu, technologii, nauk ścisłych, matematyki czy języka angielskiego.

Uczniowie mogą też włączać się w prowadzenie szkolnego biznesu (naszego sklepiku szkolnego) i uprawiać różne dyscypliny sportowe. W piątki zajęcia zawsze odbywają się na świeżym powietrzu, w miarę możliwości jak najdłużej, w ramach naszej inicjatywy Hands On Friday. Mogą to być np. wycieczki do interesujących miejsc w okolicy, których celem jest odkrywanie cudów naszego świata przyrody.

Środowisko szkolne

Jednym z kluczowych elementów filozofii Reggio Emilia jest założenie, że środowisko ma być „trzecim nauczycielem” i dlatego nasz budynek szkolny został zaprojektowany tak, by to założenie odzwierciedlać.

Nasza szkoła została urządzona w bardzo przemyślany sposób, by każdy jej aspekt podsycał ciekawość naszych uczniów. W otoczeniu środowiska dostosowanego do ich potrzeb nasi uczniowie mają swobodę eksplorowania tego, co ich najbardziej interesuje a przy tym rozwijają umiejętności, które będą im służyć przez całe życie.

Zdobywanie nowych umiejętności

Nasi uczniowie są zachęcani do doskonalenia nabytych umiejętności, jednak droga do mistrzostwa nie jest wolna od wyzwań.

Nasi nauczyciele pełnią rolę przewodników w procesie uczenia się, tworząc bezpieczną przestrzeń do popełniania błędów. Akceptujemy błędy, a nawet zachęcamy do ich popełniania, co jest przecież nieodzownym elementem procesu uczenia się! Rolą nauczyciela jest przekazanie tego przekonania poprzez stawianie uczniom stosownych wyzwań i zapewnianie wsparcia niezbędnego do przezwyciężenia trudności.

Get in touch