Model osobistej odpowiedzialności

Założenia

  • Między dorosłymi i dziećmi istnieje wzajemne porozumienie; skutecznie łączymy to, co interesuje dzieci, z tym, czego dorośli chcą, aby się nauczyły, tak aby znaleźć czas dla obu.
  • Uczniowie są włączani w proces oceny w ramach indywidualnych spotkań nauczyciela z uczniami. Podczas tych spotkań, obie strony dokonują ogólnej analizy postępów w nauce.
  • Naszym celem jest wspieranie u naszych uczniów nastawienia na rozwój we wszystkich ich przedsięwzięciach, tak by zminimalizować strach przed porażką i utrzymać pozytywne nastawienie do osiągnięć.
  • Nasza szkoła jest zarządzana demokratycznie, dlatego dajemy uczniom pewien zakres swobody w kształtowaniu ich praw i obowiązków w środowisku szkolnym.

Learning Power – koncepcja Guya Claxtona

Guy Claxton jest kognitywistą, który w ostatnim dwudziestoleciu był autorem licznych publikacji na temat edukacji. Jest m.in. współautorem książki Learning Power for the Primary Classroom, we współpracy z Becky Carlzon, której pewne aspekty zostały włączone do naszego programu. Można tu wspomnieć np. o dzienniczkach rozwoju osobistego, z których korzystają zarówno uczniowie, jak i ich nauczyciele. Zarówno Guy, jak i Becky są konsultantami w Atelier 21 i pomagają szkolić nauczycieli i pracowników w ramach doskonalenia zawodowego.

Na czym polega podejście Learning Power?

  • Uznanie wartości DETERMINACJI i WYSIŁKU potrzebnego do osiągnięcia sukcesu.
  • Rozróżnienie między TRYBEM UCZENIA SIĘ a TRYBEM PRACY.
  • Rozłożenie PROCESU UCZENIA SIĘ na elementy składowe, aby pomóc dzieciom zrozumieć mentalne nawyki skutecznego uczenia się.
  • Budowanie pozytywnego nastawienia do POPEŁNIANIA BŁĘDÓW, by pokonać strach przed porażką.
  • „LEARNISH” – język uczenia się, którym posługują się dzieci i dorośli, kiedy budują NASTAWIENIE NA ROZWÓJ.

Get in touch