Informacje ogólne

Nasz program nauczania jest responsywny, tzn. niejako „wyłania się” w odpowiedzi na pytania naszych dzieci i ich teorie na temat świata. Program łączy w sobie pedagogikę Reggio Emilia i metodę Montessori, z jednoczesnym uwzględnieniem podstaw programowych MEN, tworząc w rezultacie nasze autorskie podejście.

Jesteśmy w trakcie uzyskiwania akredytacji Cambridge Primary. Pozwoli nam ona połączyć naszą autorską metodologię z uznanym na całym świecie programem nauczania, który dobrze wpisuje się w nasze podejście do edukacji.

Uczenie się jest wielowymiarowym, złożonym procesem, którego liczne elementy są wzajemnie połączone. Oto pięć przykładów, jak w praktyce łączymy różne aspekty uczenia się:

  1. Workshop Wednesday (warsztatowe środy) – podczas których uczniowie zdobywają nowe umiejętności uzupełniające teoretyczną wiedzę
  2. Self-directed Learning (samokierowane uczenie się) – w obszarach osobistych zainteresowań
  3. Hands On Friday (praktyczne piątki) – cotygodniowe zajęcia na świeżym powietrzu dla całej społeczności szkolnej
  4. Big Studies – indywidualne interdyscyplinarne projekty mające na celu zdobycie doświadczenia w świecie rzeczywistym
  5. Przedsiębiorczość – rozwój osobisty i inicjatywa „Pasja popłaca”, w ramach której odwiedzają nas przedsiębiorcy, by swoim przykładem inspirować dzieci pod kątem potencjalnych przyszłych karier.

Powyższe pięć filarów powstało na bazie pedagogiki Reggio Emilia, której podejście do uczenia się opiera się na dociekaniu, jak również koncepcji Learning Power Guya Claxtona, tworząc nasz autorski responsywny program nauczania. Naszym nadrzędnym celem jest rozwijanie samodzielności naszych uczniów oraz zdolności do podejmowania skalkulowanego ryzyka, a także nabywanie innych życiowych umiejętności, takich jak Big 6 Learnable Intelligences Guya Claxtona.

Co to oznacza dla naszych uczniów?

Nasi uczniowie nauczą się nie bać popełniania błędów i uczenia się przez całe życie! Nastawienie na rozwój zintegrowane z kompasem moralnym będzie fundamentem ich sukcesu przez całe życie.

Get in touch