Hands on Fridays

Inicjatywą unikalną dla naszej szkoły i podejścia inspirowanego pedagogiką Reggio Emilia są cotygodniowe, wyjątkowo angażujące zajęcia Hands On Fridays.

Raz w tygodniu (oczywiście w piątki) nauka wykracza poza sztywne ramy klasy, by osadzić zdobywaną wiedzę w szerszym kontekście naszej egzystencji jako mieszkańców planety o nieskończenie bogatej historii i równie zróżnicowanych potrzebach. Ochrona naszej planety zależy od troskliwej postawy wobec świata przyrody, a nie ma lepszego sposobu na budowanie takiej postawy niż Hands On Friday.

Get in touch