Dobrostan

Pozytywne zdrowie psychiczne jest jednym z fundamentów sukcesu zarówno w środowisku szkolnym, jak i poza nim. W Atelier 21 zdajemy sobie sprawę z kluczowego znaczenia zdrowia psychicznego dzieci dla ich ogólnego dobrostanu i jego wpływu na ich doświadczenia szkolne.

Bazując na koncepcji Big 6 Learnable Intelligences*, staramy się wspierać pozytywne zdrowie psychiczne i dobrostan w całej społeczności szkolnej (dzieci, pracowników, rodziców i opiekunów). W środowisku szkolnym staramy się podkreślać znaczenie zdrowia psychicznego i dobrostanu emocjonalnego, które są przecież nie mniej ważne od zdrowia fizycznego. A oto niektóre z naszych sposobów na wspieranie dobrostanu psychicznego i fizycznego:

Każdy dzień w szkole rozpoczynamy od 15-minutowej sesji ćwiczeń uważności. Sprzyja to dobremu samopoczuciu i zapewnia spokój i koncentrację na początku każdego dnia w szkole.

W planie przewidziane są cotygodniowe zajęcia PSHE (wychowanie indywidualne, społeczne i zdrowotne) a także spotkania klasowe mające na celu wspieranie dobrostanu dzieci poprzez odkrywanie, w jaki sposób nasze umysły, ciała, relacje oraz nastawienie mogą wpływać na nasze samopoczucie. Uczniowie biorą również udział w sesjach jogi z wykwalifikowanym instruktorem jogi dla dzieci.

Nasza wspaniała szefowa kuchni Julia zapewnia nam zdrowe i pożywne posiłki. Pory posiłków w naszej szkole są traktowane jako czas, w którym uczniowie i nauczyciele mogą budować wzajemne relacje oraz jako otwarta przestrzeń do refleksji.

Nasza inicjatywa Hands On Fridays ma zapewniać naszym uczniom bliższy kontakt z naturą poprzez zajęcia edukacyjne na świeżym powietrzu w każdy piątek. Wykazano, że spędzanie czasu na świeżym powietrzu sprzyja zdrowiu emocjonalnemu, psychicznemu i fizycznemu – a jednocześnie stanowi świetną okazję dla każdego dziecka do rozwijania naturalnej ciekawości.

* Big 6 Learnable Intelligences, czyli wielka szóstka rodzajów inteligencji, których można się nauczyć: umiejętności interpersonalne, sprawność umysłowa, umiejętność myślenia, umiejętność podejmowania decyzji, inteligencja emocjonalna, budowanie charakteru.

Get in touch