Demokratyczne kręgi

Demokracja jest jednym z filarów etosu naszej szkoły, dlatego nasi uczniowie są pytani o zdanie na temat zasad i decyzji, które dotyczą właśnie ich najbardziej. W pewnym sensie przygotowuje ich to do wymogów życia w demokracji poza szkołą, a także daje im poczucie sprawczości w środowisku szkolnym.

Dzieci mają demokratyczny wpływ na zarządzanie szkołą. Chodzi tu nie tylko o wyrażanie swojej opinii na temat niektórych zasad, ale także współdecydowanie o przeznaczeniu budżetu czy też menu w szkolnej stołówce.

Naszym celem jest budowanie wyjątkowego środowiska, gdzie panuje wzajemny szacunek między dorosłymi a młodzieżą. Dlatego nie wymagamy mundurków szkolnych, zaś uczniowie mogą zwracać się do nauczycieli po imieniu.

Przypadki łamania zasad będą rozpatrywane w szkolnym kręgu, w którym zasiądą przedstawiciele zarówno społeczności uczniowskiej, jak i grona pedagogicznego. Właśnie to gremium będzie odpowiedzialne za wspólne opracowywanie i wymierzanie stosownych sankcji. Ostateczną instancją w przypadku poważnych wykroczeń bądź niedopuszczalnego zachowania będzie dyrektor szkoły.

Get in touch