Co nas wyróżnia?

Na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat świat bardzo się zmienił, lecz szkoły głównego nurtu nie zawsze za tymi zmianami nadążały. Umiejętności, które mogły być istotne w przeszłości, dziś stają się coraz bardziej nieaktualne, a my musimy sobie odpowiedzieć na pytanie: co możemy zrobić, by jak najlepiej wyposażyć nasze dzieci na przyszłość?

Na to wyzwanie staramy się odpowiedzieć, oferując rewolucyjne podejście do doświadczenia edukacyjnego szkoły Atelier 21. U podstaw filozofii Atelier 21 leży założenie, że młodych ludzi należy uczyć, jak myśleć, a niekoniecznie, co myśleć. W ten sposób mamy nadzieję doprowadzić naszych uczniów do miejsca, w którym będą względnie samowystarczalni i zaradni.

Dzięki naszemu wielopłaszczyznowemu podejściu, które wykorzystuje techniki warsztatowe, uczenie się metodą projektów i samokierowane uczenie się (self-directed learning), mamy nadzieję wyróżnić się jako pionierska Szkoła Przyszłości, która potrafi angażować dzieci w sposób znaczący i ważny dla nich.

Nasze podejście zakłada również wykorzystanie materiałów Montessori jako pomocy w nauce różnych przedmiotów. Dla jasności, nie jesteśmy szkołą Montessori, ale między naszym podejściem a metodą Montessori można znaleźć pewne podobieństwa.

Nie zamierzamy kłaść nacisku na wyniki egzaminów naszych uczniów! Poprzez zastąpienie tradycyjnego podejścia do egzaminów unikalną koncepcją wychowawczą opartą na osobistej odpowiedzialności chcemy inspirować naszych uczniów do rozwijania pozytywnego nastawienia do osiągania celów akademickich. Dzięki takiemu podejściu nasi uczniowie zdobędą i utrwalą umiejętności niezbędne do radzenia sobie w życiu.

W Atelier 21 jesteśmy zdecydowanymi orędownikami praw dziecka i postrzegamy dzieciństwo jako czas, w którym nasze dzieci powinny budować więzi z naturą i innymi ludźmi. Zaspokajanie potrzeb naszych uczniów w tym kluczowym punkcie ich życiowej drogi, w trakcie której mają odnaleźć siebie, jest dla nas bardzo ważne.

Get in touch