Cambridge Primary

W naszej szkole zamierzamy realizować program Cambridge Primary*.

Program Cambridge Primary jest skierowany do dzieci w wieku 5-11 lat i słynie z tego, jak angażuje dzieci w tej grupie wiekowej. Dzięki swojej elastyczności program może być dostosowywany do zainteresowań naszych uczniów, pozwalając im na samodzielność bez uszczerbku dla celów programowych.

Z Cambridge Primary uczniowie wyruszają w ekscytującą podróż edukacyjną, budując solidny fundament na początku drogi przez kolejne etapy Cambridge Pathway w sposób dostosowany do wieku. Program nauczania Cambridge Primary pozwala nam również dokładnie śledzić potencjał i postępy naszych uczniów, dzięki czemu decyzje związane z ich postępem edukacyjnym są oparte na faktach i dobrze przemyślane.

Program nauczania jest zorganizowany w ramach szeregu przedmiotów, które mają rozwijać kluczowe umiejętności dzieci, jednocześnie pozwalając im na swobodne odkrywanie swojej kreatywności. Przedmioty w programie to m.in.:

Cambridge Primary Art and Design
Cambridge Primary Computing
Cambridge Primary Digital Literacy
Cambridge Primary English
Cambridge Primary Global Perspectives
Cambridge Primary Mathematics
Cambridge Primary Music
Cambridge Primary Physical Education
Cambridge Primary Science
Cambridge Primary Wellbeing

*Obecnie jesteśmy w trakcie akredytacji w programie Cambridge Primary.

Get in touch