Big studies

Big Studies to nasz pomysł na interdyscyplinarną naukę metodą projektów, w ramach którego cała szkoła przez pół semestru realizuje projekty połączone jednym głównym tematem.

Projekty są realizowane w poszczególnych klasach i mogą dotyczyć szerokiego spektrum zagadnień, obejmujących m.in. historię, geografię, religioznawstwo, politykę i publicystykę. Oprócz zdobywania wiedzy na dany temat, rolą Big Studies jest również identyfikowanie powiązań badanego tematu z szerszymi implikacjami społecznymi.

Metodologia Big Studies zakłada, że uczniowie prowadzą swoje projekty poprzez aktywną współpracę i wspólną dyskusję w klasie. Na tej podstawie formułują swoje hipotezy, pytania badawcze i ostatecznie realizują badania.

Pod koniec każdego półrocza grupy prezentują swoje wyniki przed całą społecznością szkolną złożoną z uczniów, rodziców i nauczycieli podczas wydarzenia pod nazwą Big Share. Prezentacje mogą przybierać najróżniejsze formy; od kreatywnego pisania, przez wystąpienia po wystawy – rezultat jest zawsze spektakularny.

Get in touch