Przedstawiamy Atelier 21, postępową szkołę z nowoczesnym podejściem do edukacji.

Rewolucyjne podejście

Chcemy zrewolucjonizować podejście do uczenia się, tworząc środowisko, w którym dzieci mogą rozwijać swoją sprawczość i ciekawość poprzez inspirowany pedagogiką Reggio Emilia model samodzielnego uczenia się.

Wszystko po to, by nasi uczniowie opuszczali szkołę jako pewne siebie, autonomiczne jednostki, które potrafią świetnie radzić sobie w ciągle zmieniającym się świecie. Odchodząc od tradycyjnych metod nauczania, pragniemy dać uczniom większą podmiotowość w procesie edukacji.

Co nas wyróżnia?

Wymyśliliśmy dzień szkolny na nowo, tak by znalazł się w nim czas na warsztaty edukacyjne, jak i na realizację projektów badawczych własnego pomysłu.

Uważamy, że sukces akademicki nie może być osiągany kosztem zdrowia i dobrostanu samopoczucia naszych uczniów, dlatego przewidzieliśmy też ćwiczenia uważności (mindfulness) na rozpoczęcie dnia w szkole, tak by każdy dzień zaczynał się pozytywnie i świadomie.

Mamy również zamiar przynajmniej raz w tygodniu uczyć się poza klasą w ramach inicjatywy Hands On Friday (Praktyczne Piątki). Będzie to nie tylko sprzyjać dobremu samopoczuciu naszych uczniów poprzez bliższy kontakt z naturą, ale pozwoli im też umieścić zdobywaną wiedzę w szerszym kontekście.

Elementem etosu naszej szkoły jest budowanie demokratycznej społeczności, gdzie nasi uczniowie będą mogli mieć autentyczny wpływ na sprawy dotyczące ich najbardziej. Mamy nadzieję, że dzięki temu idea osobistej odpowiedzialności będzie realizowana w całej szkole.

Nasz program nauczania

Szkoła Atelier 21 realizuje zarówno program nauczania Cambridge International, jak i podstawy programowe MEN, aby zapewnić wykształcenie na światowym poziomie, uznawane na arenie międzynarodowej, a jednocześnie zgodne z naszą filozofią pedagogiczną. Dzięki temu zdolność krytycznego myślenia naszych uczniów oraz ich potencjał rozwojowy będą w pełni realizowane na miarę wymogów XXI wieku.

Szkoła Przyszłości Atelier 21, Crawley, Wielka Brytania – nasza szkoła założycielska

Hayley Peacock, założycielka Szkoły Przyszłości Atelier 21, od dekady uważnie śledzi globalny ruch szkół progresywnych. Jej marzeniem było, by połączyć wszystko, czego nauczyła się od najlepszych szkół na świecie i utworzyć program spójny z tym, jak dorastają dzieci. Tak, by były gotowe do zdawania egzaminów, kiedy przyjdzie na to czas, ale by ich doświadczenia szkolne w międzyczasie były bardziej radosne i motywujące, rozwijając uniwersalne umiejętności przydatne we wszystkich dziedzinach ich przyszłego życia.

“Jestem niezmiernie szczęśliwa, mogąc przywrócić dzieciom głos w szkole dzięki naszemu demokratycznemu podejściu i ogromnym możliwościom rozwijania sprawczości i samodzielności, jakie oferuje uczenie się metodą projektów. W naszym modelu dzieci są współautorami swojego doświadczenia szkolnego, a nie tylko biernymi odbiorcami edukacji. Muszę powiedzieć, że fascynuje mnie każdy element naszej działalności!” – mówi Hayley.

Bądź na bieżąco, obserwuj nasze media społecznościowe

Skontaktuj się z nami

Nasz program nauczania